Fråga 2023/24:459 Trafikverkets möjlighet att säkra strategisk vägmateriel

av Mattias Eriksson Falk (SD)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I en tidigare interpellationsdebatt nämnde statsrådet att Trafikverket genom en förändrad instruktion under 2023 fått bättre möjligheter att kunna säkra strategisk materiel för vägar. Först och främst vill jag instämma i denna mycket viktiga förändring och för statsrådets initiativ på detta område, vilket jag även klargjorde under debatten.

Dock skulle jag vilja ställa en följdfråga för att få ytterligare kunskap i vad detta beslut innebär rent praktiskt. Sverige är ett stort och avlångt land, vilket innebär strategiska utmaningar sett till kommunikationer med långa avstånd rent geografiskt men även i tid. Trafikverket har verksamhet i hela landet men är också centrerat i större omfattning kring vissa större städer/orter.

Trafikverket kommer givetvis att agera inom myndighetens ramar och i enlighet med de beslut regeringen fattat. Detta är helt i sin ordning enligt det system vi har i Sverige. Dock vill jag få mer information om hur det strategiska arbete Trafikverket nu får möjlighet att göra också speglar Sveriges geografiska utmaningar.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

Har regeringen i sitt beslut om Trafikverkets förändrade instruktion för att säkra strategisk vägmateriel tagit hänsyn till Sveriges geografiska utmaningar för placering av denna materiel?