Fråga 2023/24:457 Kränkningar och straff på kommunal skola för elever med funktionsnedsättning

av Mattias Eriksson Falk (SD)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Förfärande nyheter når oss från ett avslöjande som SVT Nyheter i Gävleborg har gjort. Vid en kommunal skola i Gävle kommun med anpassad skolgång för elever med funktionsnedsättning har det vid ett flertal tillfällen förekommit direkta kränkningar och straff från personalens sida riktade mot elever på skolan.

Bland annat förekommer bestraffning som skamvrå, att bli utestängd i kylan eller att inte få mat. Från SVT Nyheters avslöjande finns bland annat följande citat från en före detta anställd: ”Vi jobbar oetiskt, omoraliskt och kriminellt."

Utöver dessa mycket allvarliga, och kanske rent farliga, kränkningar mot barnen finns det även rapporter om personal som medvetet på någon form av arbetsplatsträff hånat föräldrar och barnen.

Enligt rapporter i medierna har utbildningsnämndens ordförande fått kännedom om de missförhållanden som förekommit för ”ett par veckor sedan”. Dock har utbildningsnämnden, som har det politiska ansvaret för bland annat grundskolan i kommunen, inte informerats. Det är en i mina ögon mycket allvarlig brist. Ansvaret för verksamheten och personalen ligger ytterst på de förtroendevalda som valts av fullmäktige till dessa förtroendeuppdrag.

Kommunen har tillsatt en utredning, vilket är bra. Dock väcks frågan hos mig vad som kan göras för att förhindra att ytterligare fall av kränkningar förekommer inom svensk skola, till exempel olika former av lagändringar eller förtydliganden kopplade till huvudman, verksamhetsansvarig, politik med mera.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Lotta Edholm:

 

Vilka åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit, eller kan vidta, för att liknande händelser motverkas i framtiden?