Fråga 2023/24:191 Om Stångådals- och Tjustbanans anslutning till Ostlänken

av Ulrika Heie (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Planering och projektering av Ostlänken pågår för fullt, med syfte att börja bygga järnvägen under nästa år och öppna för trafik år 2035. Som ett led i det pågår det diskussioner om hur stationsläget i Linköping knyter an till Stångådals- och Tjustbanan.

Det står klart att placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området Steninge. Trafikverkets inriktning är att Stångådals- och Tjustbanan inte ansluter till den nya stationen i Steninge utan i stället får ett nytt stationsläge i norra Tannefors.

Att Stångådals- och Tjustbanan går miste om anslutning till Ostlänken riskerar att avsevärt försämra det sydöstra näringslivets förutsättningar och möjligheter till arbetspendling. Dessutom skulle kopplingen mellan tillväxtmotorerna Kalmar–Linköping försämras, liksom möjligheten att uppnå ett sammanhållet trafiksystem. För att skapa mervärde och sprida effekterna av nya investeringar i stambanenätet runt Linköping behöver Stångådals- och Tjustbanan anslutas direkt till den nya stationen.

Med förslag om stopp, resandebyte eller förändrade anslutningar till Norrköping riskerar den sydöstra delen av landet att stängas ute från Ostlänkens positiva effekter. Det vore djupt beklagligt.

Men än är inget beslut taget.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Kommer statsrådet att arbeta för att Stångådals- och Tjustbanan ska få en anslutning till Ostlänken, och om inte, hur avser statsrådet att säkerställa att resenärer i den sydöstra delen av landet får ta del av de möjligheter som Ostlänken innebär?