Fråga 2023/24:166 Tågtrafiken Stockholm–Göteborg

av Linda W Snecker (V)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Från och med januari 2025 kan tågkapaciteten på sträckan Stockholm–Göteborg minska med 55 till 65 procent. En halvering av tågkapaciteten mellan de två största städerna i Sverige. Då inleds ett byte av åldrade och utslitna kontaktledningar och stolpar på sträckan Göteborg–Alingsås, som ska pågå till mitten av 2027. Förutom den kraftigt reducerade kapaciteten planeras 40 timmar långa totalstängningar under 16 helger under 2025. Om detta rapporterar DN den 26 oktober.

Kritiken från bland annat SJ är skarp. SJ anser att det finns arbetsmetoder som skulle förkorta stoppet kraftigt. Men Trafikverket har valt bort dem. Beslutet är redan fattat, och de företag som ska göra jobbet ska senast den 21 november lämna in anbud.

Den 25 augusti gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ”redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet”.

Trafikverkets agerande kopplat till det stundande arbetet på tågsträckan Stockholm–Göteborg rimmar illa med det uppdrag som regeringen gav verket för bara två månader sedan. Tvärtom riskerar Trafikverkets beslut och val av metod att få motsatt verkan; i stället för att stärka järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet blir det år av trassel och förseningar på denna hårt trafikerade sträcka, som kommer att påverka både trafik och resenärer maximalt i negativ bemärkelse. Förtroendet för svensk järnväg riskerar att urholkas och människors vana att ta tåget försvinna eller kraftigt minskas.

Det är göteborgarna och den regionala trafiken som kommer att drabbas hårdast, vilket gör att resor till exempelvis jobb kommer att ske per bil i stället. Restiden med fjärrtågen förlängs under den här tidsperioden med minst 45 minuter. Det är inte bra för någon – varken för den enskilde eller för samhället i stort.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det som har framförts?