Interpellation 2023/24:162 Statsbidraget för fackförbund

av Sofia Amloh (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Regeringen planerar att avskaffa statsbidraget för fackförbund som lämnar yttranden till Arbetsförmedlingen inför prövning av arbetsplatsförlagda insatser. Bidraget kom på plats under den förra mandatperioden som en kompensation för de kostnader som facken har för de yttranden och de uppgifter som efterfrågas av Arbetsförmedlingen.  

Fackförbundens yttranden inför beslut om arbetsmarknadspolitiska insatser är betydelsefulla i Arbetsförmedlingens kontrollarbete.

I budgeten för 2024 föreslår regeringen att facken nu ska fortsätta att göra arbetsinsatsen utan kompensation.

Mot den bakgrunden vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

  1. Har ministern bedömt riskerna med ett avskaffande av bidraget, och vad framkom i så fall i denna riskbedömning?
  2. Kommer ministern att ta några initiativ för att säkra fackens benägenhet att även fortsatt lämna yttranden till Arbetsförmedlingen?