Motion till riksdagen
2023/24:2234
av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förenklat regelverk för föreningar


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förenkla regelverket för redovisning för mindre föreningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Föreningslivet idag är något vi som nation är mycket stolta över. Engagerade ungdoms­ledare, föräldrar och pensionärer bidrar med tid och energi för att skapa fina verksam­heter kring en stor flora av intresseområden.

Verksamheterna är ofta starkt beroende av föreningsbidrag från kommunerna, och finns det egna idéer kring finansiering på annat håll möts man av en snårskog av admi­nistrativa regler som finns att förhålla sig till. Många som engagerar sig är föräldrar som på sin fritid hjälper till med barnens lag, fixar kaffe till försäljning i periodpausen m.m. För dessa mindre föreningar finns trots att det mesta bygger på ideell verksamhet en uppsjö av regler att förhålla sig till som i sin tur riskerar att göra det roliga i förenings­livet till en betungande administrativ börda vilket i sin tur riskerar att ta död på engage­manget. Det handlar om allt ifrån att betala ut småsummor till föreningsdomare till att hålla koll på hur stora summor respektive domare fått och om dessa ska rapporteras som inkomst till Skatteverket. Att bli arbetsgivare för att det krävs en ekonomiredovis­nings­tjänst för att sköta alla papper, vilket i sin tur äter av det sparsamma kapital föreningen får ihop för att bedriva verksamhet för. Föreningslivet i sin lilla form förtjänar bättre. Med en tydlig minimal administration kan aktiviteterna istället blomstra, något som gynnar våra barn och unga i deras fritidsutövande. Med enkelhet och tydlighet kommer vi längre. Därför bör förutsättningarna för de små föreningarna ses över och göras så enkla att de inte överskuggar verksamheten.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)