Motion till riksdagen
2023/24:1971
av Linus Sköld m.fl. (S)

Persontågstrafik genom hela landet


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att genom upphandlingsförfarande möjliggöra resor genom hela landet, från Malmö till Kiruna, utan byte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utvecklad persontågstrafik är ett stort behov i Sveriges avlånga land och nödvändigt i ett hållbart samhälle. En återgång till gamla tiders möjlighet att göra långa resor med tåg från norr till söder utan tågbyte och väntetider i Stockholm är något som framtiden kräver av oss.

Under den förra avtalsperioden för persontågstrafiken till och från övre Norrland tog SJ på eget initiativ ett steg i rätt riktning genom att varje natt koppla om vagnar från två norrgående respektive två södergående tåg i Sundsvall och köra vidare åt två håll så att det tillsammans bildade fyra resesträckor i båda riktningarna utan att passagerarna behövde byta tåg: Stockholm–Luleå, Luleå–Stockholm, Stockholm–Duved, Duved–Stockholm, Göteborg–Luleå, Luleå–Göteborg, Göteborg–Duved och Duved–Göteborg.

Innevarande avtalsperiod kör norska Vy sträckan till Kiruna vilket innebär att SJ:s goda initiativ inte längre är möjligt eller åtminstone inte lönsamt.

Det är närmast en självklarhet att hela Sverige ska ha en utbyggd persontågstrafik för resande i vår tid och för framtiden. Därför borde upphandling av tågsträckor genom hela landet också vara en självklarhet idag – för människor som vill och behöver resa mellan norr och söder, för den gröna industrirevolutionen i norr, för klimatet och för kommande generationer.

 

 

Linus Sköld (S)

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Zara Leghissa (S)