Motion till riksdagen
2023/24:1720
av Mikael Dahlqvist (S)

Lättnader i strandskyddet för bostadsbyggande vid insjöar och andra vattendrag


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa mer flexibla regler för strandskyddet vid insjöar och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram tydliga riktlinjer och kriterier för att bedöma när undantag från strandskyddet kan beviljas och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att samarbeta aktivt med relevanta myndigheter och organisationer för att hitta balans mellan att främja bostadsbyggande och bevara våra unika insjömiljöer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller att tillgodose behoven av bostäder samtidigt som vi bevarar vår natur. Strandskyddet är avgörande för att bevara våra natursköna insjöar, men dess strikta tillämpning kan ibland hindra bostadsbyggande i vissa områden.

Jag anser att det måste bli enklare att bygga strandnära på landsbygden och i små tätorter. Det behövs lättnader för att möjliggöra bostadsbyggande vid våra vackra insjöar i Sverige. Strandskyddet är av stor betydelse för att bevara våra naturliga vattenmiljöer, men det är också viktigt att adressera behoven av bostäder i vårt land. Vi behöver etablera tydliga riktlinjer och kriterier för att bedöma när undantag från strandskyddet kan beviljas. Därför behöver regeringen se över möjligheten att införa mer flexibla regler för strandskyddet. Genom att överväga lättnader i strandskyddet vid insjöar kan vi främja bostadsbyggande samtidigt som vi fortsätter att skydda och vårda våra värdefulla insjömiljöer.

Att strandskyddet stärks i vissa områden bidrar till att det ska finnas tillgängliga strandområden även vid städer och större tätorter. Det är viktigt för både friluftsliv och utövandet av allemansrätten.

 

 

Mikael Dahlqvist (S)