Uppdrag att utreda vissa frågor som rör anställningar när svenska åklagare ska arbeta som europeiska delegerade åklagare vid Europeiska åklagarmyndigheten (Ju 2022:A)


Beteckning: Ju 2022:A
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2023-01-10
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-04-29
Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2022-04-29 protokoll § 190 (Ju2022/01523)
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


SammansättningRapporter

Ds 2022:25Trygghet för EU-åklagare i Sverige