Fråga 2022/23:99 Sveriges nedlagda röst i voteringen om EU:s budget

av Malin Björk (C)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Sveriges relation till EU har redan börjat knaka i fogarna. I motsats till vad regeringen först signalerade blir det allt tydligare att Sverigedemokraterna, ett i grunden EU-skeptiskt parti, är på väg att få stort inflytande över regeringens EU-politik. Det sker samtidigt som det behövs enighet och bred förankring i en rad frågor som kommer att vara helt avgörande för Sveriges framtid, för skogen, för vår omställning och för vår ekonomi. Det sker också mot bakgrund av att vi snart tar över ordförandeskapsposten våren 2023.

Då är det skrämmande att läsa att regeringen har lagt ned sin röst om EU:s budget för 2023 vid ministrarnas möte i Bryssel den 22 november. Alla länder röstade ja utom Sverige och Ungern, förhoppningsvis av olika anledningar. Värt att anmärka är att Sverigedemokraterna röstade ned budgeten i Europaparlamentet medan regeringspartierna röstade ja.

Transparensen i rådet är katastrofalt dålig. Centerpartiet driver sedan länge att handlingar inför, och inte minst efter mötena, ska göras publika, för att synliggöra hur de olika länderna har röstat. Här vet vi åtminstone att Sverige tillsammans med Ungern har lagt ned sina röster, men vi vet inte varför.

För att undvika spekulationer vill jag därför be finansminister Elisabeth Svantesson att svara på följande fråga:

 

Varför lade Sverige ned sin röst vid voteringen om EU:s budget för 2023, och borde inte denna linje ha förankrats tydligare i EU-nämnden, där regeringen ska söka sitt demokratiska mandat?