Fråga 2022/23:978 Utvecklingen för Jämtlands fjällturism

av Josef Fransson (SD)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Jämtlandstriangeln anses vara en attraktiv vandringsled som lockar både turister och bofasta till friluftsliv året om, och tillgängligheten är en viktig faktor för dess popularitet. Svenska Turistföreningen (STF) har under sommaren 2023, i samråd med samebyar och länsstyrelsen, beslutat att minska delar av verksamheten vid fjällstationerna i Jämtlandstriangeln. Detta beslut inkluderar främst att förkorta säsongerna och stänga flera restauranger. Även fjällstation Gåsen, som tillhör en anslutande led, ska stängas ned, vilket påverkar säkerheten för dem som rör sig här. Neddragningen av fjällturismen kommer att påverka företag och arbetstillfällen i området negativt. Turismen i Jämtlands län är en betydande del av ekonomi och arbetstillfällen och behöver snarare utvecklas än begränsas.

Då Jämtlandstriangeln ligger på statlig mark och neddragningarna på verksamheten kan kopplas till såväl eftersatt underhåll som diffusa konflikter med rennäringen i området så är det rimligt att staten tar sin del av ansvaret för att hitta en väg framåt. 

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Avser ministern att agera för att Jämtlands läns viktigaste näring inte ska tvingas till neddragningar?