Fråga 2022/23:977 Stöd till översvämningsdrabbade kommuner

av Marcus Wennerström (S)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Under första helgen i september drog skyfallen in över nordvästra Uppland och östra Västmanland. Extrema mängder vatten skapade översvämningar av såväl viktiga åkerarealer som av vägar och källare. I Heby kommun tvingades reningsverket att stänga, en åtgärd vars konsekvenser vi ännu inte har full bild av. I hela området riskerar nu årets andra spannmålsskörd att förstöras, den första av torka, den andra av översvämning.

Kommunernas krisberedskap aktiverades när konsekvensen av skyfallen blev tydliga. Samtidigt försenades det i Heby av att SMHI:s prognoser sa att kommunen inte skulle drabbas så hårt. När kommunen sedan bad Trafikverket om stöd för att vägleda kommunmedlemmarna i vilka vägar som var farbara hänvisade de till resursbrist och bad kommunen att använda Google maps.

Min fråga till statsrådet Carl-Oskar Bolin är därför:

 

På vilket sätt avser statsrådet att tillse att kommuner som framöver finner sig i liknande situationer som Heby ska kunna få stöd av staten, och hur skulle detta stöd i så fall se ut?