Fråga 2022/23:973 Informationsplikt och trygg skola för alla barn

av Camilla Hansén (MP)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Det pågår en kraftig debatt i samhället om den informationsplikt som regeringen valt att utreda. Oron bland många professioner är stark för att Sverige, genom att bara utreda lagstiftning som tvingar offentliganställda att bryta det som nu är sekretess, vilket anses djupt oetiskt, skapar ett otryggt samhälle där tilliten mellan människor minskar.

I ett aktuellt ärende har polisen krävt att en rektor ska rasprofilera elever och upprätta en lista över dem rektor tror har mongoliskt ursprung. Enligt uppgifter i medier vägrade rektor med hänvisning till barnkonventionen och skydd för känsliga personuppgifter som inte får hanteras via mejl enligt GDPR.

Lotta Edholm uttalar sig med upprördhet och säger till medierna att ”skolan ska vara en trygg plats för lärare och elever”, samt att “som det beskrivs har rektorn agerat med elevernas bästa för ögonen”. 

Ändå utreder regeringen en sådan lagstiftning som uppenbart står i strid med barnkonventionen, som Sverige ratificerat och som dessutom är gällande lag, vilket skulle göra den här rektorns agerande olagligt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Anser statsrådet att regeringen med förberedelserna för den här lagstiftningen verkar för en trygg skola för alla barn, tar hänsyn till lärarnas yrkesetik och till barnkonventionen, och om inte, vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta inom sitt ansvarsområde?