Fråga 2022/23:966 Samordnare för omställningsstudiestödet

av Niklas Sigvardsson (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Regeringen presenterade i går, den 5 september, budgetnyheter relaterade till omställningsstudiestödet. Det är välkommet att regeringen äntligen tyckts ha insett att mer pengar behövs redan i år och ännu mer pengar nästa år. Det är dock inte tillräckligt. Regeringen hade behövt agerat snabbare och mer kraftfullt. Under sommaren har frustrationen varit stor hos både fackförbund och svenskt näringsliv. Ska regeringen låta denna historiska reform haverera? Tyvärr var det inte fullt ut svaret som behövdes som levererades i går.

Jag själv var under hela dagen ute i går, den 5 september, och träffade deltagare på folkhögskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Det var blandade åldrar och många som faktiskt sökt omställningsstudiestödet. Det var roligt att se och höra om varför just de hade sökt sig till stödet. Det var många som kände att man äntligen vågade att ta steget och byta riktning tack vare möjligheten att studera genom omställningsstudiestödet. Det var också en hel del oro i deras berättelser. De har inte hört något på månader; kommer det inte besked snart? Tyvärr kunde jag inte lugna dem och säga att det kommer att lösa sig. Den garantin finns tyvärr inte.

Tidigare under sommaren frågade jag utbildningsministern om regeringen utsett någon samordnare och fick till svar att det har man inte. Även i gårdagens besked saknades besked om huruvida det tillkommer en samordnare. Det är av största vikt för att kunna öka takten i arbetet och ligga på berörda myndigheter, för det är fler inblandade än CSN. Men det behövs också en samordnare som kan ha kontakt med arbetsmarknadens parter, som måste vara med på denna resa som inletts tillsammans.

Jag vill därför fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Varför väljer ministern inte att utse en samordnare för omställningsstudiestödet för att fler ska kunna få besked snabbare?