Fråga 2022/23:963 Besked till väghållare som fått sina vägar förstörda i sommar

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I samband med stormen Hans för en tid sedan förstördes många vägar runt om i Sverige. Det fortsatta regnet har sedan gjort att vägar försämrats ytterligare, och kostnaderna för att laga vägarna är höga.

Detta är kostnader som är stora oavsett vem som är väghållare. Runt om i våra kommuner i Gävleborg har dessa skador orsakat svårigheter i vardagen för många människor samtidigt som det medfört oväntade kostnader för såväl kommuner som enskilda väghållare. 

I en artikel i DN den 23 augusti svarar infrastrukturminister Andreas Carlson att det är för tidigt att veta om regeringen avser att tillskjuta några medel för vägskador som uppstått på grund av sommarens väder.

Efter det har regeringen börjat presentera sin budget för det kommande året. Men många vägar behöver återställas här och nu. Därför är det viktigt att regeringen agerar skyndsamt för att ge svar till dem som drabbats av skador i år. Därill är det viktigt att regeringen ökar beredskapen för eventuella extremväder kommande år.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att komma med ett besked till berörda väghållare som fått sina vägar förstörda den här sommaren, och när kan i så fall ett besked väntas komma?