Fråga 2022/23:960 Svenskar med dagpenge i Danmark

av Rasmus Ling (MP)

till Statsrådet Jessika Roswall (M)

 

I Danmark finns sedan den 1 maj i år nya regler om att den som får så kallad dagpenge (föräldrapenning) måste kunna danska. Det ska vara dokumenterat genom utbildning eller klarat prov i Dansk 2, eller att man har arbetat ett visst antal timmar under en viss tid.

Danska medier har rapporterat om en svensk kvinna, som lever i Köpenhamn sedan 2019 med en dansk man och två barn. Kvinnan pratar flytande danska, vilket man förstås kan lära sig göra utan att ha gått i dansk skola. Mathilda kontaktade en språkskola för att få erlägga ett prov, men fick svar att det var för enkelt för en som kan svenska. Ett mer avancerat prov kunde de erbjuda, men det skulle ta tid att få tid för, och föräldraledigheten pågick.

Flera danska politiker från både höger- och vänsterblocket har reagerat, men arbetsmarknadsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) försvarar regelverket.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Jessika Roswall:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att minska regelkrånglet för föräldralediga svenskar i Danmark, i synnerhet vad gäller ovan nämnda språkkrav?