Fråga 2022/23:959 Problem för ukrainare utan personnummer

av Kadir Kasirga (S)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Rysslands folkrättsvidriga invasionskrig mot Ukraina har lett till att miljontals ukrainare tvingats att lämna sitt land för att söka trygghet för sina familjer. När kriget eskalerade aktiverade EU massflyktsdirektivet för att ukrainare inte skulle genomgå vanlig asylprövning utan få snabba, tillfälliga uppehållstillstånd. Detta var välkommet i en akut situation 

Kriget fortgår, och ingenting indikerar att Ryssland funderar på att avsluta ockupationskriget. Sedan krigsutbrottet har närmare 50 000 ukrainare ansökt om skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv i Sverige. 

Ukrainare som har fått skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet får ett samordningsnummer i stället för ett personnummer. De ukrainare som jag möter lyfter ofta svårigheten med att inte ha ett riktigt personnummer. Några av de utmaningar som ukrainska flyktingar möter på grund av att de inte har personnummer är: 

1. De får inget bank-id.

2. De omfattas inte av det normala försäkringsskyddet, till exempel rätten till vård av barn när man arbetar.

3. De kan inte heller få praktik och vissa andra insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder, eftersom myndigheten inte kan skicka ut oförsäkrade personer till arbetsplatser. 

4. De har inte fullständig tillgång till hälso- och sjukvård. De har endast rätt till ”vård som inte kan anstå”.

Sverige har tidigare fått kritik både av UNHCR och Nordiska ministerrådet och har beskrivits som det land i Norden som har sämst mottagningsvillkor när det gäller ukrainska flyktingar. 

Med anledning av ovannämnda utmaningar som ukrainska flyktingar möter vill jag ställa frågan till statsrådet Maria Malmer Stenergard: 

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att ukrainska flyktingar i Sverige ska få rätten till folkbokföring och därmed kunna få ett personnummer i stället för ett samordningsnummer?