Fråga 2022/23:954 Ett mål för antalet nya kärnkraftsreaktorer

av Linus Lakso (MP)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Under en pressträff på Regeringskansliet den 9 augusti 2023 annonserade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att minst tio nya konventionella kärnkraftsreaktorer krävs till 2040-talet för att möta Sveriges framtida elbehov. Denna information publicerades också på regeringens hemsida i form av ett pressmeddelande. 

Detta pressmeddelande har därefter ersatts av ett nytt pressmeddelande där målet om tio nya kärnkraftsreaktorer inte fanns med. 

I en intervju med Aftonbladet den 25 augusti 2023 säger energi- och näringsminister Ebba Buschs statssekreterare med ansvar för energifrågor (Daniel Liljeberg) följande: “Regeringen har inte fastställt mål eller bedömning på den detaljnivån”. 

Alla ärenden som regeringen hanterar bereds gemensamt, genom så kallad gemensamberedning. I grunden handlar detta om att säkerställa att regeringen alltid talar med en och samma röst, att det inte ska finnas något tvivel kring vad som är regeringens politik. 

Det går inte att tolka detta utfall på något annorlunda sätt än att statsrådet Romina Pourmokhtari har brutit mot regeringens beredningsprocesser. Till följd av detta är det nu väldigt otydligt vad som är regeringens politik inom energipolitiken. 

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari följande:

 

Har regeringen ett mål om att Sverige senast 2040 ska ha tio nya kärnkraftsreaktorer?