Fråga 2022/23:952 Demokratin i Guatemala

av Tomas Eneroth (S)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

Decennier av demokratiarbete i Guatemala ser nu ut att ge resultat. Den socialdemokratiska presidentkandidaten Bernardo Arévalo vann valet i Guatemala med mycket bred marginal. Den viktigaste valfrågan var kampen mot korruptionen och att återställa rättssäkerheten i landet.

Såväl Bernardo Arévalo själv som hans parti Movimiento Semilla har systematiskt motarbetats under valrörelsen, och dessvärre även nu efter valet. Högsta valdomstolen har ogiltigförklarat Arévalos parti, och en mängd försök görs nu för att underminera valresultatet. Omvärlden reagerar kraftigt, och inte minst EU:s utrikeschef Borrell kritiserar hårt Guatemala och kräver att valresultatet ska respekteras och ogiltigförklarandet av partiet Movimiento Semilla upphävas.

Sverige har sedan lång tid arbetat systematiskt med att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i Guatemala. Den svenska ambassaden och ett flertal svenska biståndsorganisationer har gjort viktiga insatser för att främja en demokratisk utveckling, och jurister, advokater och människorättsaktivister som tvingats i exil har vid sina besök i Sverige vittnat om hur viktigt det svenska stödet har varit.

Dessvärre har regeringen aviserat att avskaffa biståndet till Guatemala. Ansvarigt statsråd Johan Forssell har hävdat att demokratin kraftigt försämrats och att ”den svenska regeringen bedömer att det i dag finns små möjligheter för det svenska biståndet att påverka den utvecklingen.”

Förutom det anmärkningsvärda i att ge upp arbetet med att främja en demokratisk utveckling är bedömningen dessutom i sak fel. Valresultatet om något torde vara ett tydligt bevis på detta. I stället för att avveckla det svenska biståndet borde snarare insatserna öka, inte minst med tanke på Sveriges möjligheter att nu tillsammans med andra säkra en demokratisk utveckling i Guatemala.

Att avveckla stödet i detta skedet vore dessutom en orimlig signal från Sverige.

Min fråga till statsrådet Johan Forssell blir därför

 

Avser statsrådet att ta några initativ till ökat svenskt engagemang och bistånd till Guatemala med anledning av den politiska utvecklingen i landet?