Fråga 2022/23:946 Raset för byggbranschen och bostadsbyggandet

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Bostadsbyggandet har tvärnitat samtidigt som det finns behov av bostäder, och en hel bransch har det mycket svårt nu. Ytterligare åtgärder för att frigöra mark och särskilt möjliggöra för småhusbyggnation behövs för att underlätta byggandet.

SCB har lagt fram nya siffror över bostadsbyggandet. De visar att drygt 14 550 lägenheter började byggas första halvåret 2023, vilket är en minskning med cirka 57 procent jämfört med samma period 2022 och den kraftigaste nedgången sedan byggkrisen på 1990-talet. Sakkunniga menar att läget kan vara ännu sämre än SCB:s statistik. Räntenivåerna och inflationen ligger bakom det kraftiga fallet för byggandet. Kostnaderna och osäkerheten ökar.

Tidigare regeringar har drivit fram de omfattande bostadsbehoven genom ansvarslös migrationspolitik och har bäddat för hetsbygge av stora hyresrättskomplex. Bostadsutveckling ska ske med omsorg, och fler bostadsformer än hyresrätter behövs. Det är ett faktum att bostäder behövs. Det är också ett faktum att byggbranschen har det svårt.

Mer måste göras än det regeringen hittills tillsatt utredningar för, och det är bråttom. Vi förordar exempelvis reformering av strandskyddet och bättre bolånemöjligheter. Finansministern uttalade den 24 augusti om ekonomin att inflationsbekämpningen är det viktigaste för att motverka problemen med att byggandet avtar och menade att regeringen arbetar för inflationsbekämpning. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vad kommer statsrådet och regeringen att mer göra nu för att underlätta för byggande och efterfrågan på att köpa bostäder än den inflationsbekämpning finansministern hänvisar till och de utredningar som hittills tillsatts?