Fråga 2022/23:939 Nedskärningar på Försäkringskassan

av Isabell Mixter (V)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

På grund av det ekonomiska läget och inflationen går Försäkringskassan med stora underskott och behöver spara 300 miljoner kronor. Det innebär bland annat att 450 nyligen anställda som har en provanställning har sagts upp.

Detta har redan fått stora negativa konsekvenser för verksamheten och påverkar såväl handläggningstiderna som myndighetens telefontider. I juni 2023 väntade nästan 10 000 ensamstående föräldrar som sökt underhållsstöd på besked från Försäkringskassan, enligt Ekot. Till följd av minskade resurser hinner myndigheten inte med, och handläggningstiden för underhållsstöd är nu uppemot 18 veckor. För de ensamstående föräldrar som har svårt att få ekonomin att gå ihop när priserna rusar kan ett fördröjt besked om underhållsstöd innebära en stor ekonomisk stress.

Från och med den 1 augusti och framåt har även Försäkringskassans telefontider minskat. Likaså införs begränsningar av service på olika språk, bland annat polska och spanska. Detta får såklart konsekvenser för tillgängligheten och möjligheten för den enskilda att följa upp och ställa frågor om sina ärenden.

I Budgetunderlag 2024–2026 skriver Försäkringskassan att det ekonomiska läget är ansträngt och att de nya och förändrade uppdrag som myndigheten fått gällande omvårdnadsbidraget och merkostnadstillägget, omställningsstudiestödet och stärkt rätt till assistans inte är finansierade fullt ut, vilket bland annat skapar långa ärendeköer. Försäkringskassan lyfter behovet av en långsiktig och stabil finansiering, som ger dem utrymme att planera för och genomföra de satsningar som krävs för att upprätthålla och systematiskt utveckla arbetet i sitt grunduppdrag.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Planerar statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att säkerställa att Försäkringskassan får de resurser som myndigheten behöver?