Fråga 2022/23:92 Höjd EU-skatt på snus

av Peder Björk (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Det har de senaste dagarna rapporterats om att EU-kommissionen förbereder ett förslag om en chockhöjning av punktskatten för det svenska snuset.

Snus är sedan 1992 förbjudet i EU. Men i samband med att Sverige blev medlem i EU fick Sverige ett undantag under förutsättning att man inte exporterar snus till andra EU-länder. Sedan dess har det på EU-nivå gjorts flera försök att stoppa det svenska snuset. Exempelvis år 2012 när EU-parlamentet i ett förslag ville förbjuda smaktillsatser i tobak. Det skulle i praktiken förbjuda svenskt snus som har smaktillsatser.

Nu tycks det göras ytterligare försök från EU att stoppa det svenska snuset. Den här gången genom att kraftigt höja kostnaden för att snusa genom en väldigt stor höjning av skatten.

Jag vill därför ställa följande fråga till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Hur avser ministern att agera för att ett förslag om kraftigt höjd skatt på det svenska snuset inte ska bli verklighet?