Fråga 2022/23:919 Möten med representanter för islam med kopplingar till islamister

av Nima Gholam Ali Pour (SD)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Den senaste tiden har socialminister Jakob Forssmed tillsammans med andra statsråd haft flera dialogmöten med diverse islamiska samfund och organisationer. Det problematiska i detta är att på dessa dialogmöten så har det funnits representanter för vissa samfund vars kopplingar till islamister sedan länge är väl belagda. Dessa representanters kopplingar till islamister har under åren framkommit i medier och rapporter.

Den 10 juli deltog en representant från Stockholms moské i ett möte med socialministern och statsministern. Stockholms moské drivs av Islamiska förbundet som enligt flera rapporter bedöms ha ideologiska kopplingar till den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet.

Vid mötet mellan socialministern och vissa islamiska samfund och organisationer den 2 februari deltog en representant för Islamiska shiasamfunden i Sverige, en organisation som tillsammans med Imam Ali Islamic Center har nära kopplingar till regimen i Iran.

Mot bakgrund av ovanstående önskas socialminister Jakob Forssmed svara på följande fråga:

 

Avser ministern att framöver bjuda in representanter för islam till samtal med regeringen även om de har kopplingar till islamister, och därmed riskera att bidra till att legitimera dessa grupper?