Fråga 2022/23:917 Bankernas övervinster

av Niklas Karlsson (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Svenska hushåll och företag har under det senaste året pressats hårt av mycket höga elpriser. Rysslands invasion av Ukraina och landets agerande på energimarknaden orsakade kraftiga uppgångar i priserna på el över hela Europa. Samtidigt som priserna på el ökade kraftigt var produktionskostnaderna för majoriteten av elproduktionen i Sverige mer eller mindre oförändrade. Regeringens svar på dessa stora förmögenhetsöverföringar från elkonsumenter till aktörer på elmarknaden var en särskild tillfällig skatt på elproducenters övervinster. Dock inte på eget initiativ utan efter beslut i EU om en förordning.

Nu pressas samma hushåll av hög inflation och kraftigt ökade räntekostnader, där banker gör liknande övervinster på sina räntenetton som elproducenterna tidigare gjort. Fenomenet är inte isolerat svenskt och i flera andra europeiska länder agerar regeringar för att återföra dessa stora övervinster till konsumenter och medborgare genom särskilda bankskatter.

Ännu finns inget gemensamt agerande på EU-nivå i syfte att begränsa övervinsterna inom bankväsendet, men Sverige har alla möjligheter att agera självständigt och på eget initiativ om viljan finns.

Jag vill därför ställa följande fråga till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Har ministern för avsikt att åtgärda de övervinster bankerna gör på konsumenternas bekostnad och i så fall hur?