Fråga 2022/23:905 Eritreas indrivning i Sverige

av Markus Wiechel (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

I samband med den eritreanska kulturfestivalen kunde alla svenskar läsa om hur en vild folkmassa bestående av tusentals individer hade valt att försöka förstöra samt ge sig på deltagarna vid kulturfesten, som anses vara regimtrogen. Förödelsen vi sett i form av förstörelse och skadade människor visade tydligt att det socialdemokratiska styret i Stockholm, som ignorerat de varningar som inkommit, inte var tillräckligt förberedd.

Även om våldshandlingarna är allt annat än acceptabla, borde det onekligen inte vara förvånande att människor som flytt regimen är upprörda när personer som påstås vara lojala till förtryckare arrangerar en festival. Det är samma regim som hållit den svenska medborgaren Dawit Isaak fängslad utan rättegång sedan 2001 och samma regim som har begått mycket brutala övergrepp på delar av befolkningen i etiopiska Tigray under inbördeskriget 2020 till 2022.

Eritrea är ett förhållandevis litet land med en betydande diaspora som regimen aktivt försöker att kontrollera. Detta sker bland annat genom att samtliga medborgare måste betala en inkomstskatt på 2 procent för att kunna få hjälp med konsulära ärenden. Eftersom statskassan är starkt beroende av dessa pengar finns även exempel där anhöriga till de som vägrar betala denna så kallade skatt har drabbats av repressalier genom hot och våld eller genom att exkluderas från offentlig service, såsom möjligheten att genomföra en begravning eller ett giftermål.

Utöver denna skatt bedriver regimens utländska organisationer evenemang såsom den vid Järvafältet med det påstådda syftet att samla in pengar till den eritreanska statsapparaten. Det är därför angeläget att när Sverige nu äntligen har en regering som tar ställning mot diktaturer veta vad man avser göra för att skydda människor i Sverige från den eritreanska diktaturens klor.

Mot bakgrund av ovanstående önskas justitieminister Gunnar Strömmer svara på följande fråga:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta i syfte att förhindra indrivning av medel från eritreaner som bor i Sverige eller på annat sätt begränsa verksamhet i Sverige som syftar till att finansiera förtryck?