Fråga 2022/23:902 Dubbelspår på Ostkustbanan

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Ostkustbanan är en av de viktigaste länkarna i infrastrukturen för att knyta samman de norra och södra delarna av Sverige med ett hållbart transportsystem. Att infrastrukturen går att lita på är viktigt för att få fler att välja tåget i stället för bilen.

Att bygga ut Ostkustbanan med dubbelspår Gävle–Härnösand skulle underlätta för hela Sverige då det skulle möjliggöra mer godstransport på järnväg samtidigt som persontrafiken kan öka. I dag är denna sträcka en flaskhals som begränsar möjligheten att transportera på järnväg från norra delarna av Sverige ned till de södra delarna.

För oss i Gävleborg har frågan om ett utbyggt dubbelspår på Ostkustbanan varit önskvärt länge. Det skulle minska tiden för pendling och därmed öka möjligheterna att bo i hela länet och jobba på annan ort.

I min kommun Hudiksvall skulle ett utbyggt dubbelspår minska pendlingstiden både inom länet men också utom länet. Exempelvis skulle resan till Stockholm som i dag tar 2 timmar och 40 minuter komma ned till 1 timme och 50 minuter. Samtidigt skulle det bli möjligt att åka från Hudiksvall till Sundsvall på 25 minuter och till Gävle på 40 minuter.

I samband med de stora mängderna regn som kom den 7 augusti så spårade ett SJ snabbtåg ur i Hudiksvall till följd av att banvallen gav vika. Det medför att trafiken på Ostkustbanan nu begränsas ytterligare medan banvallen lagas.

Med anledning av det ovan vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser regeringen att prioritera en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand i den kommande infrastrukturplanen?