Fråga 2022/23:901 Diskriminering i det kontantlösa samhället

av Jessica Rodén (S)

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det. Bristande tillgänglighet är sedan 2014 en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen.

Möjligheten att handla och betala med kontanter minskar. Alla som inte kan använda digitala tjänster eller självständigt använda betalkort betalar priset för det kontantlösa samhället. 

Min fråga till statsrådet Niklas Wykman är därför:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att ingen diskrimineras i det kontantlösa samhället?