Fråga 2022/23:900 Urspårning till följd av stora mängder regn

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Ostkustbanan är en av de viktigaste länkarna i infrastrukturen för att knyta samman de norra och södra delarna av Sverige med ett hållbart transportsystem. Att infrastrukturen går att lita på är viktigt för att få fler att välja tåget i stället för bilen vid pendling samt för att mer gods ska gå på järnväg.

I samband med de stora mängderna regn som kom den 7 augusti så spårade ett SJ snabbtåg ur i Hudiksvall till följd av att banvallen gav vika. Det medförde att några passagerare fick uppsöka sjukhus och ungefär hundra resenärer fick sina resor avbrutna för att hitta nya lösningar för att ta sig fram.

Tack vare att en observant lokförare larmade om att banvallen började ge vika bara 20 minuter före olyckan så hade hastigheten reducerats på den berörda sträckan vilket förmodligen gjorde att olyckan inte blev än värre.

Skadorna på järnvägen får nu konsekvenser för kollektivtrafiken längs Ostkustbanan medan banvallen lagas för att åter trafikeras.

Att ha ett bra förebyggande underhåll av infrastrukturen kan vara ett verktyg för att minimera risken för framtida olyckor.

Med anledning av det ovan vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att något liknande inte sker igen?