Fråga 2022/23:898 Försörjningsstöd på stödboende

av Martina Johansson (C)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Ungdomar som blir beviljade en plats på stödboende efter biståndsbeslut av socialnämnden har ofta haft en uppväxt präglad av bristande omsorg från föräldrarnas sida. I vissa fall har föräldrarna avlidit. De flesta som bor hos oss läser på gymnasiet och ska även påbörja vuxenlivet. Med hjälp av personal på boendet ska de sköta sin ekonomi och sin lägenhet. Många har försörjningsstöd eftersom föräldraansvaret inte längre gäller när denna insats beviljats.

De ekonomiska villkoren är inte desamma för dessa ungdomar som för ungdomar som bor i sina ursprungsfamiljer. Normen för hemmavarande 17-åringar är 4 390 kronor per månad plus en summa för gemensamma hushållskostnader. Normen för 17-åringar på stödboende är 3 490 kronor per månad, plus en summa för hushållskostnader. De räknas som ensamstående.

En 17-åring som bor hos sin ursprungsfamilj kan tjäna upp till 52 500 kronor per år innan familjens försörjningsstöd påverkas. En 17-åring på stödboende kan slippa få sin lön inräknad vid beräkningen av försörjningsstöd om de skriver en bra motivering. 

Detta skapar olika villkor för ungdomar beroende på om de bor i sin ursprungsfamilj eller i ett stödboende. Det är orättvisor som inte bidrar till arbetslinjen, att det alltid ska löna sig att arbeta.

Mes anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Kommer statsrådet att se över regelverket för försörjningsstöd för ungdomar som bor i stödboende så att det lönar sig att arbeta även för dessa ungdomar?