Fråga 2022/23:895 Effektiva transportlösningar

av Tomas Eneroth (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Inom transportpolitiken är arbetet med att främja effektivare transporter en viktig del för att nå klimatmålen, men också för att motverka den ökande chaufförsbristen. I syfte att möta detta har det utvecklats nya lösningar med syfte att inom ramen för befintlig körkortsbehörighet kunna utöka lasten på fordonen. Dessvärre är regelverken rätt detaljerade, och processen för att få ett godkännande av Transportstyrelsen är både omfattande och tidskrävande, vilket sannolikt bidrar till att få nya produkter finns på marknaden.

Svensk innovationskraft inom fordonsindustrin är en tillgång och bör understödjas och prioriteras. Inte minst om de produkter som utvecklas både kan minska klimatpåverkan och samtidigt möta chaufförsbristen. Här kan regeringen aktivt bidra till att både effektivisera och förenkla den process som krävs för att produkter ska nå ut på marknaden.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att få fram fler effektiva transportlösningar?