Fråga 2022/23:894 Svenska vilda bär

av Malin Larsson (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Just nu mognar bären i våra svenska skogar, och vi är många som passar på att skörda och fylla på våra förråd med bland annat hjortron, hallon, blåbär och lingon. Bärplockning har en nära koppling till allemansrätten, och vi har en lång tradition i Sverige av att både plocka och tillvarata våra bär.

Hur mycket bär det blir kan variera mycket år från år, men enligt Sveriges lantbruksuniversitet mognar ungefär 500 000 ton vilda bär under ett normalår. Den svenska skogsbärsnäringen använder årligen 10 000–20 000 ton skogsbär och av bären tillverkas livsmedel och hälsokost som säljs i Sverige och utomlands.

Kvar i skogen blir alltså merparten av bären. Vi har en enorm resurs i våra svenska skogsbär då vi i dag endast plockar cirka 4 procent av alla bär. Genom våra goda och hälsosamma svenska vilda bär kan landsbygden ha en nyckelroll som livsmedelsproducent via lokal förädling, försäljning, innovationer och export.

Många olika faktorer påverkar hur vi ska lyckas få mer bär plockade och in i livsmedelsproduktionen. Den svenska bärindustrin kan utvecklas och bidra till både en ökad försörjningsförmåga och en regional utveckling i skogslänen. En utveckling av värdekedjan för våra vilda bär kommer att bidra till vår livsmedelsstrategi och skapa nya jobbmöjligheter och svenska produkter. Då kan Sverige också bli en världsledande leverantör av innovativa vilda bärprodukter.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att värdekedjan för svenska vilda bär ska utvecklas?