Fråga 2022/23:888 Åtgärder mot arbetslivskriminalitet

av Teresa Carvalho (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Arbetslivskriminaliteten göder den organiserade brottsligheten och utgör en säkerhetsrisk för känslig infrastruktur.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen förberedde en handlingsplan på 45 konkreta åtgärder mot kriminalitet på arbetsplatsen som tog sikte på att göra det svårare att fuska, enklare att åka fast och mer kännbart att bli straffad. 

Tyvärr kan det konstateras att det är sällsynt att denna regerings företrädare lyfter eller ens nämner arbetslivskriminaliteten. I flera av punkterna i strategin som nuvarande regering ärvt tycks det råda stiltje, och vad än värre är har regeringen agerat i rak motsats till handlingsplanen. Det gäller kanske framför allt i frågan om arbetsmarknadsprövningen, som regeringen stoppat.

Med anledning av att regeringen har fått en konkret handlingsplan serverad vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka av de 45 punkterna har statsrådet och regeringen arbetat vidare med sedan regeringsskiftet, och vilka konkreta initiativ har tagits i enlighet med och utöver denna strategi?