Fråga 2022/23:883 Digitalt nordiskt samarbete

av Per-Arne Håkansson (S)

till Statsrådet Jessika Roswall (M)

 

Det råder bred uppslutning i Nordiska rådet om att samarbetet mellan våra nordiska länder behöver stärkas inom det digitala området. Det främjar våra länders globala konkurrenskraft och förbättrar möjligheterna för människor i vardagen att röra sig över gränserna för arbete, handel, kultur och utbildning. Det handlar dock inte enbart om gränsområdena utan berör hela Norden, oavsett gränstrakt eller inland. 

Genom samordnade nordiska digitala lösningar såsom Bank-id i Sverige, MitID i Danmark och övriga nordiska e-id kan den gemensamma nordiska visionen för 2030 om att vara världens mest integrerade region, genom ökat utbyte och rörlighet över gränserna, på ett påtagligt sätt förankras för människor i vardagen.

Swish och andra nationella nordiska banklösningar ska exempelvis kunna gälla i samtliga nordiska länder. Samma sak gäller e-recept. Det ska inte vara omöjligt att få sin medicin genom e-recept i ett annat nordiskt land. Frågorna har initierats genom Nordiska rådets arbete.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jessika Roswall:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att stärka det digitala samarbetet mellan våra nordiska länder?