Fråga 2022/23:881 Arbetsmiljö och säkerhet på Västkustbanan

av Adrian Magnusson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Den 13 april meddelade SJ att bolaget skulle ställa in alla tåg mellan Göteborg och Malmö i sommar. Resenärer hänvisades i stället till Öresundstågen som går från Danmark över Öresundsbron upp till Göteborg.

Situationen på de överfulla Öresundstågen har under sommaren stundtals varit ohållbar. Tågen har varit överfulla, vilket lett till att människor tvingats stå upp på sin resa, ibland i flera timmar. Äldre människor har riskerat att bli utan sittplats. Resenärer har stått med stora väskor i gångarna, vilket riskerat säkerheten för resenärer och personal ombord. Vidare har arbetsmiljön varit mycket svår för de anställda. Trängseln skapar ilska och irritation ombord tågen och omöjliggör biljettkontroller.

Resenärer på Västkustbanan ska kunna känna sig trygga och säkra när de reser med tåg, och personalen som arbetar ombord på tågen måste ha en acceptabel arbetsmiljö. Så är definitivt inte fallet i dag.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vad har statsrådet och regeringen gjort för att personalen ska ha en god arbetsmiljö och passagerarna en säker resa på sträckan Malmö–Göteborg i sommar?