Fråga 2022/23:880 Åtgärder för att få fler utrikes födda kvinnor i jobb

av Sofia Amloh (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Att öka utrikes födda kvinnors låga sysselsättningsgrad är ett viktigt steg mot såväl minskad segregation som att ge alla kvinnor och män samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som leder till ökad ekonomisk jämställdhet.

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en omfattande utredning som den nuvarande regeringen gjorde ett tilläggsdirektiv till, och utredningstiden förlängdes. Delbetänkande från utredningen med förslag kom den 31 maj 2023.

Mot den bakgrunden vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson: 

 

Vilket eller vilka förslag från delbetänkandet avser ministern att ta vidare under hösten?