Fråga 2022/23:877 Regeringens syn på vinstjakten efter granskning av förskola

av Aylin Nouri (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I slutet på förra veckan rapporterade SVT om förskolan Torget, där barn inte har fått tillräckligt med mat och rektorn uppmanat personalen att inte göra orosanmälningar när det föreligger risk för att barn far illa. Det skulle leda till dåligt rykte och därmed minskad möjlighet till vinstuttag, enligt vittnesmål från en tidigare anställd.

Att det i Sverige finns skolor och förskolor som sätter vinstintresset framför barnens bästa är ett systemfel som Socialdemokraterna kritiserat länge, och ett flertal förslag har lagts på riksdagens bord som röstats ned av de partier som i dag utgör regering och regeringsunderlag. Efter förra veckans rapportering om förskolan Torget har skolminister Lotta Edholm i en kommentar till SVT svarat:

”Vi har ett friskolesystem med helt andra drivkrafter än barnens bästa. Vi behöver ändra drivkrafterna och incitamentsstrukturen helt och hållet. Jag vill städa bort vinstjakten och kortsiktigheten.”

Skolministerns kommentar till SVT ger bilden av att statsrådet vill få bort vinstjakten och incitamentet att göra vinst.

I det tilläggsdirektiv till Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08) som regeringen har presenterat ligger dock inte några direktiv om stopp för vinstjakten, eller något stopp för incitamenten i svensk förskola och skola att plocka ut vinst. Att i stället koppla möjligheten att plocka ut vinst till förskolors och skolors kvalitetsgranskningar har uppenbara risker. Bland annat har förskolan Torget, som ingår i skolbolaget Tellusgruppen, haft godkända kvalitetsmätningar och kunnat plocka ut 33 miljoner i vinst.

Här krävs därmed ett förtydligande från skolministern, och jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Är statsrådet och regeringen beredda att ta några nya initiativ för att få bort incitamentet att plocka ut vinst i svensk skola i enlighet med det som har framförts i Lotta Edholms uttalande om att ”städa bort vinstjakten”?