Fråga 2022/23:876 EU-stöd till Huawei

av Nima Gholam Ali Pour (SD)

till Statsrådet Jessika Roswall (M)

 

Det kinesiska telekomföretaget Huawei har stoppats från att delta i utbyggnaden av det svenska 5G-nätet på grund av att företaget utgör en säkerhetsfara då bolaget är kinesiskt och därmed kan utnyttjas för spionage i de svenska telenäten.

Beslutet från Post- och telestyrelsen kom efter en säkerhetsprövning gjord i samarbete med Försvarsmakten och Säpo. Sverige är ett av tio länder inom EU som har stängt ute de kinesiska telekomföretagen Huawei och ZTE från 5G-näten.

Även länder som Australien, Storbritannien och USA har satt stopp för utrustning från Huawei i 5G-näten med hänvisning till att tekniken skulle kunna användas av kinesiska staten för spionage. EU-kommissionen överväger en rekommendation om totalförbud mot kinesisk 5G-utrustning.

Samtidigt avslöjade Financial Times i juni månad att Huawei deltar i elva projekt inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe och får ta del av forskningsmedel på 3,9 miljoner euro från Europeiska unionen.

Med tanke på att svenska myndigheter fastslagit att Huawei utgör en säkerhetsfara är det märkligt att företaget får ta del av EU-medel och delta i forskning som tar fram framtida teknologi som ska användas inom EU.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jessika Roswall:

 

Avser statsrådet och regeringen att verka för att EU:s ekonomiska stöd till Huawei ska upphöra?