Fråga 2022/23:875 Statens ansvar för infrastruktur kopplat till industrietableringar

av Peder Björk (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Det pågår en omfattande etablering av ny grön industri i hela norra Sverige. Västernorrland är inget undantag. Det planeras för och genomförs investeringar i anläggningar för bland annat vätgas, fossilfri konstgödsel, elektrobränslen och komponenter för batteritillverkning.

Så sent som i maj i år blev det klart med en stor etablering av en fabrik för tillverkning av anodmaterial (för batterier) inom Torsboda Industrial Park, Timrå kommun. Inledningsvis beräknas 1 900 personer jobba i fabriken, och investeringen är värd cirka 13 miljarder kronor. 

För att industriområdet ska kunna tas i bruk och fabriken byggas krävs en väganslutning till E4, som passerar i anslutning till området. Enligt Trafikverket behövs en investering i en ny trafikplats för att klara den ökande mängden trafik, något som enligt Trafikverket ska bekostas av Timrå och Sundsvalls kommuner, som gått samman för att skapa möjligheten till en stor industrietablering i området.

Det är inte rimligt att kommuner ska bekosta investeringar i statlig infrastruktur. Förhållningssättet från Trafikverket riskerar att kraftigt försvåra skapandet av tusentals nya jobb och mångmiljardinvesteringar som är viktiga för Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson: 

Avser statsrådet och regeringen att ta något initiativ för att säkerställa att staten tar sin del av ansvaret för investeringar i statlig infrastruktur i samband med industrietableringar?