Fråga 2022/23:874 Reglering av skolors marknadsföring

av Linus Sköld (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Skolvalet är här för att stanna. Men för att skolvalet ska vara rättvist måste den information om skolors verksamhet som når föräldrar och elever vara likvärdig, objektiv och rättvis. I flera fall har det förekommit att skolor ertappats med att ljuga om sin egen verksamhet för att den ska framstå som mer attraktiv.

Allt går att sälja med mördande reklam, även utbildning med uppenbara kvalitetsbrister. Förskönande marknadsföring, felaktiga uppgifter och ibland rena lögner från huvudmän som vill attrahera elever till just sin skola riskerar att sätta alla möjligheter till ett rättvist skolval ur spel.

Detta debatterades i riksdagen i en interpellationsdebatt den 22 maj. I den sa statsrådet Edholm att idén om att förbjuda marknadsföring av skolor är intressant och att hon skulle ta till sig den idén eftersom hon tror att det är otroligt viktigt att man har objektiv information samlad på ett ställe.

I Dagens Nyheters rapportering den 25 maj uppgav skolministern att vilseledande marknadsföring gör henne upprörd. Då påstod hon sig vara beredd att ”överväga ytterligare åtgärder om friskolor … har vilseledande reklam”.

Att reglera skolors möjlighet att marknadsföra sig riskerar dock att stå i strid med den grundlagsskyddade yttrandefriheten. I stället för att reglera hur skolor får marknadsföra sig vore det välkommet om skolministern insåg att elevers utbildning inte är en vara som alla andra. Den borde helt enkelt inte handlas med på samma sätt som konserverad gröt.

Men att reglera skolors marknadsföring vore bättre än att inte göra någonting för att komma till rätta med vinstdrivande skolors lögner om den egna verksamheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

När och hur avser statsrådet och regeringen att agera för att reglera skolors marknadsföring?