Fråga 2022/23:866 Anställningsstöd till företag som fuskar och begår brott

av Adrian Magnusson (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Tidningen Arbetet har i en artikel publicerad den 7 juni redogjort för hur anställningsstöd betalas ut till flera företag som fuskar och begår allvarliga brott mot svensk lagstiftning. Bland annat har företag som tar emot anställningsstöd fuskat med personalliggare, betalat ut slavliknande löner och haft personer som arbetat på företaget men som saknat arbetstillstånd. Enligt granskningen har hela 189 bolag som fått anställningsstöd misskött sig gentemot det offentliga.

Under 2022 betalade Arbetsförmedlingen ut 18,4 miljarder kronor i anställningsstöd till företag runt om i landet. I ovannämnda artikel vittnas det om att myndigheterna granskar få tips om företag som missköter sig och att samverkan mellan myndigheterna i frågan inte fungerar tillfredsställande.

Skattepengar ska inte gå till företag som fuskar och utnyttjar människor. Det är skadligt både för samhället och för den enskilda individen.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Hur arbetar ministern och regeringen för att se till att anställningsstöd inte betalas ut till företag som fuskar och begår brott?