Fråga 2022/23:863 Regeringens uppsiktsplikt gentemot Östersjöstiftelsen

av Åsa Westlund (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Östersjöstiftelsen är en stiftelse med en central roll för forskningsfinansiering, inte minst för Södertörns högskola. Regeringen utser två av styrelsens ledamöter. På senare tid har frågor om lämpligheten för styrelseledamöter att göra egna placeringar i bolag som stiftelsen också placerar i uppmärksammats. Kain Röding uppger till Realtid den 28 maj 2023 att hon tvingats bort som ordförande för stiftelsen efter att ha trampat på för många ömma tår och feta plånböcker

Mot bakgrund av detta är jag intresserad av hur utbildningsminister Mats Persson har hanterat denna fråga men också vilken uppfattning ministern har i själva sakfrågan. 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Hur bedömer ministern lämpligheten i att styrelseledamöter i en stiftelse där staten utser ledamöter gör både egna placeringar och stiftelseplaceringar i samma bolag?