Fråga 2022/23:86 Utvecklingsbidraget till kulturskolan

av Kristoffer Lindberg (S)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

I regeringens budget halveras kommunernas utvecklingsbidrag för kulturskolan. Det statliga utvecklingsbidraget är ett väldigt viktigt bidrag till den kommunala kulturskolan som används för att utveckla verksamheten med nya kulturformer och för att nå nya elever.

Samtidigt som regeringen halverar utvecklingsbidraget ser vi också hur många kommuner går mot en tuff ekonomisk tid och hur regeringens förslag på generella statsbidrag till kommunerna långt ifrån täcker de kostnadsökningar som Sveriges Kommuner och Regioner aviserar.

Givet regeringens begränsade statsbidrag till kommunerna och halveringen av det statliga utvecklingsbidraget för kulturskolan vill jag ställa följande fråga till kulturminister Parisa Liljestrand:

 

Avser ministern och regeringen att verka för att värna kulturskolans möjlighet att utvecklas, nå nya elever och finnas till för alla barn på jämlika villkor, och i så fall hur?