Fråga 2022/23:859 Körförmåga vid synfältsbortfall

av Gunilla Svantorp (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I mars hade jag och statsrådet en debatt om körförmåga vid synfältsbortfall och det faktum att Sverige hanterar denna fråga helt annorlunda än Europas övriga länder. Statsrådet var då tydlig med att detta var en prioriterad fråga för regeringen eftersom det fanns ett gammalt tillkännagivande som den gamla oppositionen, nuvarande majoriteten, i riksdagen stod bakom.

Fortfarande kan vi dock läsa i medier om människor som förlorat sitt körkort på grund av synfältsbortfall, och nu har jag också blivit kontaktad av människor som är födda med detta och som kört prickfritt i många år men som blivit av med körkortet när defekten uppdagats. 

Mot bakgrund av att det finns en färdig utredning, att ärendet vid förra debatten ansågs som prioriterat, och att många människor årligen fortfarande drabbas av att bli av med sina körkort vill jag åter fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Har statsrådet för avsikt att se till att Sverige harmoniserar sina regler med länderna i övriga Europa?