Fråga 2022/23:855 Diplomatiskt engagemang för Somaliland

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

För snart nio år sedan lämnade undertecknad in den första motionen i riksdagen om att erkänna den i Somalia självstyrande regionen Somaliland som ett självständigt land. Därefter har jag lyft frågan i Europarådets parlamentariska församling, där stödet för denna idé varit omfattande och frågan kommit att diskuteras alltmer under åren, just till följd av att denna region uppfyller samtliga krav som enligt praxis ställs på självständiga stater, har välfungerande institutioner och mycket därtill. Det är därtill i många avseenden ett föredöme i sin del av världen och klassas därför av Freedom House som det mest demokratiska landet på Afrikas horn. 

För lite över ett år sedan lyftes frågan om att erkänna Somalilands självständighet också i USA, då senator James Risch med stöd från en lång rad andra kongressledamöter lämnade in en motion. Därtill blev frågan aktuell i Storbritannien i början av juli då den tidigare brittiska försvarsministern (tillika parlamentsledamoten) sir Gavin Williamson önskat få till en förändring från det brittiska parlamentet. Williamson, som själv haft förmånen att som minister besöka såväl Somalias huvudstad Mogadishu som Somalilands huvudstad Hargeisa, har tidigare vittnat om kontrasten mellan de två. Den ena staden präglades av osäkerhet och kaos, den andra av trygghet och ordning. Det ena landet är en dysfunktionell diktatur med band till allehanda diktaturer, det andra en välfungerande, västvänlig demokrati.

Skälen till varför i synnerhet den fria, demokratiska världen bör erkänna detta land som självständigt är flera. Om det skulle bli verklighet skulle miljontals människors liv kunna förändras till det positiva över en natt. Detta då erkännandet dels skulle möjliggöra helt nya sätt för landet att finansiera sina nödvändiga verksamheter (som i dag sker helt utan kredit), dels då det kan möjliggöra för internationella samtal och nätverk som i dag är uteslutna. Sist men inte minst skulle det vara en mycket tydlig signal till världens länder att det lönar sig att förespråka demokrati och en välfungerande rättsstat. 

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka det bilaterala diplomatiska stödet till Somaliland, och hur ser ministern på ett erkännande av Somaliland som en de facto stat?