Fråga 2022/23:851 Riktade statsbidrag

av Arwin Sohrabi (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

År 2022 krävde Skolverkets administration av statens riktade statsbidrag till skolan 61 årsarbetskrafter. 17 av de riktade statsbidragen på skolområdet var dessutom så små att mediankommunen kunde få ut maximalt 150 000 kronor, vilket enligt Statskontorets granskning gjort att många kommuner avstår från att söka för att bespara sig den administrativa kostnaden.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Vilka riktade statsbidrag kommer statsrådet att ta bort eller slå samman under 2024?