Fråga 2022/23:85 En utredning om djurhållningskrav

av Sofia Skönnbrink (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Ett starkt djurskydd och en god djurvälfärd är något som jag och många med mig värderar väldigt högt. För oss socialdemokrater är det viktigt att alla Sveriges tamdjur, sällskapsdjur och produktionsdjur hålls och sköts i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras hälsa och välmående främjas.

Den högerkonservativa regeringen verkar dock inte ha så höga ambitioner när det kommer till ett starkt djurskydd och en god djurvälfärd eftersom djuren knappt nämns i Tidöavtalet. Endast ett stycke som rör djur finns med som säger att ”en översyn ska genomföras om möjligheterna att på ett sätt som är förenligt med den gemensamma jordbrukspolitiken i EU balansera konkurrensförutsättningarna för svenska livsmedelsproducenter med bibehållna högt ställda svenska djurhållningskrav”.

I det här avsnittet finns inga konkreta förslag på förbättringar. Snarare ser jag en risk för att formuleringen öppnar upp för att Sverige skulle kunna sänka sina djurskyddskrav. Särskilt oroande är det eftersom landsbygdsministerns eget parti, Kristdemokraterna, tidigare har uttryckt att de vill avskaffa beteskravet för kor. Av den orsaken ställer jag mig frågande till vad avsikten med översynen egentligen är.

Min fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren är därför:

 

Avser ministern att tillsätta en utredning med utgångspunkt i det som står i Tidöavtalet, och hur kommer utredningsdirektiven i så fall att utformas?