Fråga 2022/23:849 Svenska Spel AB:s framtid

av Jonas Andersson (SD)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Det statliga bolaget Svenska Spel AB verkar på två olika slags spelmarknader i Sverige på samma gång. Dels verkar man genom Svenska Spel Sport & Casino på en konkurrensutsatt kommersiell marknad inom ramen för det svenska licenssystemet på spelmarknaden – en marknad som bland annat erbjuder spel i form av vadslagning och onlinekasino och som har funnits på plats sedan omregleringen för några år sedan. Dels verkar man på en marknad där det finns ett monopol och som främst erbjuder lotter.

Sverigedemokraterna har sedan flera år tillbaka motionerat i riksdagen om att staten ska upphöra med att vara en aktör på den konkurrensutsatta spelmarknaden och i stället avyttra den del av Svenska Spel som verkar där. Som skäl för detta har vi anfört att det inte är rimligt att staten spelar dubbla roller som kan riskera trovärdigheten genom att både reglera och utöva tillsyn på spelmarknaden och vara en deltagande aktör på samma marknad.

Utöver Sverigedemokraterna så har även andra riksdagspartier som numera dessutom sitter i regeringsställning motionerat i riksdagen under förra mandatperioden om att avyttra den konkurrensutsatta delen av Svenska Spel.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att den konkurrensutsatta delen av Svenska Spel AB ska avyttras?