Fråga 2022/23:847 Prissättningen på fjärrvärmemarknaden

av Zinaida Kajevic (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I maj publicerade Konkurrensverket en analys av energimarknaden inom ramen för rapporten Konkurrens i kristider. Rapporten syftar till att belysa konkurrensaspekter vid olika typer av samhällskriser och betonar att åtgärder som företag och upphandlande myndigheter vidtar under kristider inte får leda till sämre konkurrens på lång sikt.

I analysen lyfts fjärrvärmesektorn och de prisökningar vi sett under det senaste året, inte minst i Malmöområdet. I Malmö och Burlövs kommuner har energibolaget Eon höjt fjärrvärmepriserna med 13 procent, vilket är en höjning som visserligen är lägre än de 20 procent som bolaget tidigare aviserade men dock en prisökning långt över den genomsnittliga höjningen i Sverige på 5 procent.

I Konkurrensverkets analys lyfts behovet av en mer långsiktig och heltäckande modell för reglering än den som råder i dag. Särskilt förordar Konkurrensverket en utredning av möjligheten att ge Energimarknadsinspektionen ett tillsynsmandat över fjärrvärmepriserna, inklusive möjlighet till prisreglering.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Planerar regeringen att gå vidare med Konkurrensverkets rekommendation om en utredning av fjärrvärmemarknadens prissättningsmodell?