Fråga 2022/23:842 Svar på frågor under sommaren

av Lena Hallengren (S)

till Statsminister Ulf Kristersson (M)

 

Talmannens beslut om svarstiden för skriftliga frågor under sommaren 2023 lyder enligt följande: ”Skriftliga frågor som lämnas in efter torsdagen den 15 juni kl. 10.00 till och med torsdagen den 24 augusti kl. 10.00 ska besvaras inom 14 dagar efter det att frågan framställdes.”

Trots denna tydliga information väljer statsråden på Utbildningsdepartementet att meddela frågeställaren att svar kommer ges först den 18 augusti. Förutom att talmannens beslut ignoreras tappar frågeinstrumentet sin betydelse om svaret kommer en och en halv månad framåt i tiden.

Exempel:

Meddelande om fördröjt svar på fråga 2022/23:841

av Niklas Sigvardsson (S) Förtroendet för regeringens forskningspolitik

Frågan kommer att besvaras fredagen den 18 augusti 2023.

Stockholm den 4 juli 2023

Mats Persson

Med anledning av detta vill jag fråga statsminister Ulf Kristersson:

 

Hur kommer statsministern att agera gentemot statsråden på Utbildningsdepartementet för att de ledamöter som ställer frågor ska få svar i enlighet med talmannens beslut?