Fråga 2022/23:837 Simkunnigheten bland barn

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I år har fler än dubbelt så många människor drunknat jämfört med samma period förra året.

Många av de närmare 25 personer som har omkommit i drunkningar i år är barn, och det finns en trend i samhället att simkunnigheten minskar bland barn. Detta visar bland annat uppgifter från Svenska Livräddningssällskapet.

Alltför många barn kan inte simma. Skolan ska ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För de som inte klarar de uppsatta målen ska kommunen eller skolan på lämpligaste sätt arrangera eller anvisa utbildning i simning.

Samtidigt vet vi att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika skolor, orter och kommuner. Alla barn får inte samma chans att lära sig simma. Skolan är inte likvärdig när det gäller simkunnighet.

Samtidigt vistas barn i simhallar och på badplatser långt tidigare än i årskurs 6. Dagens simkunnighetsmål skulle därför kunna ligga tidigare, redan i årskurs 3. Att kunna simma som barn handlar om säkerhet men också om möjlighet att ha ett sommarlov med bra utflykter som inte behöver kosta pengar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att alla barn ska nå målet att vara simkunniga, och är statsrådet beredd att lägga förslag om att flytta simkunnighetsmålet i skolan till en lägre årskurs än dagens?